Hinnasto

Новые члены клуба, по решению правления, освобождаются от уплаты тренировочного взноса за первый календарный месяц (вступительный и членский взнос оплачивается).

Вступительный взнос: 10 евро (только для новых членов)

 

Членский взнос: платиться один раз в календарный год

Заплатив членский взнос, приобритаете право участвовать в деятельности клуба.

Чл. вз.  -  50 евро   взрослые

Чл. вз.  -  45 евро  дети/юноши

Чл. вз.  -  20 евро  опекун

 

Цены

С января по май (включительно) 2019 года посещение тренировок стоит
1 раз в неделю – 170 евро
2 раз в неделю – 230 евро
3 раз в неделю – 280 евро
более 3 раз – 320 евро

В случае, каких-то личных причин или  членство произошло в середине периода, правление может принять решение оплаты за месяц

1 раз в неделю – 40 евро
2 раз в неделю – 55 евро
3 раз в неделю – 70 евро
более 3 раз – 80 евро

Hinnasto

Jäsenmaksu maksetaan kerran kalenterivuodessa
Jäsenmaksulla jäsenellä on oikeus osallistua seuran järjestämään toimintaan

Liittymismaksu: 10 euroa (vain uusille jäsenille)

Jäsenmaksu:

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu
Jäsenmaksu

50 €
45 €
20 €

Aikuiset
Nuoret
Huoltajajäsen

Harjoitusmaksut:
Harjoitusmaksuilla katetaan kaikki kulut jotka syntyvät mm. tilavuokrista, tarvikkeista, palkinnoista ja kilpailukuluista

 

hinnasto tammikuu-toukokuu 2019

Koska kevätkausi on muuttunut 5 kuukautiseksi, kauden hinnat ovat muuttuneet.
Kausi on tammikuusta toukokuuhun, kausimaksut muodostuvat harjoituskerroista ja ovat:

Kerran viikossa – 170 euroa
2 kertaa viikossa – 230 euroa
3 kertaa viikossa – 280 euroa
yli – 320 euroa

Jos jäsenyys on alkanut kesken kauden, tai on olemassa muita painavasyitä, harjoituksia voi maksaa kuukausittain seuraavasti:

Kerran viikossa – 40 euroa
2 kertaa viikossa – 55 euroa
3 kertaa viikossa – 70 euroa
yli – 80 euroa