Hinnasto

Hinnasto

Jäsenmaksu maksetaan kerran kalenterivuodessa
Jäsenmaksulla jäsenellä on oikeus osallistua seuran järjestämään toimintaan

Liittymismaksu: 10 euroa (vain uusille jäsenille)

Jäsenmaksu:

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu
Jäsenmaksu

50 €
45 €
20 €

Aikuiset
Nuoret
Huoltajajäsen

Harjoitusmaksut:
Harjoitusmaksuilla katetaan kaikki kulut jotka syntyvät mm. tilavuokrista, tarvikkeista, palkinnoista ja kilpailukuluista

Новые члены клуба, по решению правления, освобождаются от уплаты тренировочного взноса за первый календарный месяц (вступительный и членский взнос оплачивается).

Цены, hinnasto

С сентября по декабрь (включительно) 2018 года посещение тренировок стоит
1 раз в неделю – 140 евро
2 раз в неделю – 200 евро
3 раз в неделю – 250 евро
более 3 раз – 280 евро

В случае, каких-то личных причин или  членство произошло в середине периода, правление может принять решение оплаты за месяц

1 раз в неделю – 40 евро
2 раз в неделю – 55 евро
3 раз в неделю – 70 евро
более 3 раз – 80 евро

Syyskuusta joulukuuhun vuonna 2018, kausimaksut muodostuvat harjoituskerroista ja ovat:
Kerran viikossa – 140 euroa
2 kertaa viikossa – 200 euroa
3 kertaa viikossa – 250 euroa
yli – 280 euroa


Jos henkilökohtaiset syyt tai jäsenyys on tapahtunut kesken kauden, hallitus voi päättää maksaa kuukausimaksu

Kerran viikossa – 40 euroa
2 kertaa viikossa – 55 euroa
3 kertaa viikossa – 70 euroa
yli – 80 euroa